GDPR

Πολιτική Απορρήτου & Cookies

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το SELECT RESPECT επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών σελίδων του. Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, ή να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Η ιστοσελίδα του SELECT RESPECT είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 ή ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Ειδικότερα, το SELECT RESPECT επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο , e-mail, διεύθυνση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τη δράση του SELECT RESPECT και την απάντηση σε ερωτήματά σας σχετικά με τη δράση του.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως το email, με την αποστολή email στο [email protected]. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεχθεί. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, μέσω της επικοινωνίας στο email: [email protected].

Το SELECT RESPECT δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών των ηλεκτρονικών του σελίδων σε τρίτους, εκτός εάν α) υπάρχει ρητή συγκατάθεση επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή β) στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες των ηλεκτρονικών σελίδων και εντύπων του SELECT RESPECT δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το SELECT RESPECT είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών του σελίδων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό επεξεργασίας. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)
Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας σε εκδήλωση του SELECT RESPECT ή την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, το Δίκτυο συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής, τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση των σκοπών του και προκειμένου να σας απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ & ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

COOKIES
Καταβάλλουμε σοβαρή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των χρηστών μας. Συλλέγουμε ένα σύνολο cookies από τους χρήστες μας για διάφορους λόγους, όχι μόνο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την επισκεψιμότητα, αλλά και για να μπορέσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Μεταξύ άλλων, τα cookies που χρησιμοποιούμε επιτρέπουν στους χρήστες να αφήνουν σχόλια, μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε τον αριθμό επισκεπτών και για πόσο παρέμειναν στην ιστοσελίδα.

Τι είδη cookies υπάρχουν και ποια χρησιμοποιούμε;
Υπάρχουν δύο είδη cookies με βάση τη διάρκεια:

  • Persisent cookies: Παραμένουν στη συσκευή ενός χρήστη για τη δεδομένη χρονική περίοδο όπως ορίζεται από το cookie. Ενεργοποιούνται κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα που δημιούργησε αυτό το συγκεκριμένο cookie.
  • Session cookies: Τα cookies αυτά είναι προσωρινά. Επιτρέπουν στους διαχειριστές της ιστοσελίδας να συνδέσουν τις δράσεις ενός χρήστη κατα τη χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας ξεκινά με το άνοιγμα του παραθύρου στο φυλλομετρητή και ολοκληρώνεται μόλις κλέισει το παράθυρο του φυλλομετρητή. Μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή, όλα αυτού του είδους τα cookies διαγράφονται. Τα cookies γενικότερα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τις λειτουργίες τους: Απαραίτητα cookies, cookies απόδοσης, cookies λειτουργικότητας και cookies διαφημιστικά.
  • Τα απαραίτητα cookies είναι αναγκαία για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και για τη χρήση των δυνατοτήτων της. Χωρίς αυτά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασικές λειτουργίες. Αυτού του είδους τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφήμιση ή πληροφορίες σχετικά με το τι έχετε επισκεφθεί στο διαδίκτυο.
  • Τα cookies απόδοσης συλλέγουν δεδομένα για στατιστική χρήση σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα: Δεν καταγράφουν προσωπικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας σε μια ιστοσελίδα.
  • Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιήσουν πως μια ιστοσελίδα τους αναζητά: μπορούν να θυμούνται όνομα χρήστη, προτιμήσεις γλώσσας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως ένα τοπικό δελτίο καιρού.
  • Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται, ενώ μπορούν να περιορίσουν τις φορές που βλέπετε μια διαφήμιση και να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας παρακολουθώντας τα κλικ του χρήστη. Παρέχουν επίσης ασφάλεια συναλλαγών, ενώ συνήθως τοποθετούνται από τρίτα μέρη παρά από τους διαχειριστές της εκάστοτε ιστοσελίδας. Μπορούν να θυμούνται ότι επισκεφθήκατε μια ιστοσελίδα και αυτή η πληροφορία να κοινοποιηθεί σε άλλους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και διαφημιστικούς. Δεν μπορούν να ωστόσο να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, καθώς οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν συνδέονται ποτέ με το προφίλ σας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020