ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αρχές και Στόχοι

Το Δίκτυο Select Respect επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ανοικτής κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Τις οργανώσεις μέλη του δικτύου ενώνει μια κοινή αντίληψη για τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται άνθρωποι λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Ο αποκλεισμός και οι διακρίσεις μας αφορούν και μας θίγουν όλες και όλους.

Οι οργανώσεις-μέλη του Δικτύου Select Respect, συνεργάζονται σε δράσεις που συμβάλλουν:

 • στην καταπολέμηση διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης, του κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού στα οποία υπόκεινται ανθρώποι για οποιονδήποτε λόγο. Μεταξύ άλλων: λόγω φύλου, χρώματος, εθνικής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, σωματικής ή πνευματικής ιδιαιτερότητας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων
 • στην προώθηση της αλληλεγγύης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
 • στην προώθηση της ισότητας γυναικών και αντρών σε όλους τους τομείς: στην οικογένεια, στην εργασία, στην πολιτική και σε κάθε είδους άλλη δραστηριότητα
 • στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ενδυνάμωση ώστε να καλλιεργήσουν και να αξιοποιήσουν ικανότητες και δεξιότητες, να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία και να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής
 • στην αποτροπή οιουδήποτε είδους φυσικής ή λεκτικής βίας: ειδικότερα απέναντι σε εθνικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες
 • στο σεβασμό της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας
 • στη διευκόλυνση της πρόσβασης προσφύγων, μεταναστριών/των και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα θεμελιώδη δικαιώματα της υγείας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της εργασίας
 • στην αποδοχή και προώθηση όλων των μορφών σχέσεων και συμβίωσης μεταξύ ατόμων ανεξαιρέτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου
 • στον εκδημοκρατισμό της σχολικής εκπαίδευσης
 • στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. Μεταξύ άλλων, για θέματα καταπολέμησης διακρίσεων και στερεοτύπων, σεβασμού της διαφορετικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, οι οποίες ενθαρρύνουν την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης μαθητριών και μαθητών
 • στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ζώων στη βάση της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων των Ζώων
SELECT RESPECT

Επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο;

Ενδιαφέρεστε να συμβάλλετε κι εσείς στις δράσεις του Δικτύου Select Respect; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
SELECT RESPECT NETWORK

Φόρμα Συμμετοχής

(αρχείo Word ή pdf μέχρι 3 Mb)
SELECT RESPECT

Επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο;

Ενδιαφέρεστε να συμβάλλετε κι εσείς στις δράσεις του Δικτύου Select Respect; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
SELECT RESPECT NETWORK

Φόρμα Συμμετοχής

(αρχείo Word ή pdf μέχρι 3 Mb)