Κέντρο διαχείρισης απορρήτου
Μπορείτε να αναζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από το Select Respect, για να σας αποσταλούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφείτε από τις υπηρεσίες του Select Respect που συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα αίτημα θα σταλεί στον διαχειριστή ιστότοπου και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Posts
WordPress posts author data
WP User Data
WordPress user data stored as user meta data in database
Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα για τη διόρθωση των δεδομένων σας από τον διαχειριστή ιστότοπου. Εισαγάγετε όσα θέλετε να διορθώσετε. Μόλις πραγματοποιηθεί, θα σας σταλεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δείτε σε ποια ενημερωτικά δελτία (Newsletters) είστε εγγεγραμμένος/-η. Ελέγξτε από ποια ενημερωτικά δελτία θέλετε να καταργήσετε την συνδρομή σας.